Оптимизация на бизнес процеси


Увеличаване на производителността и намиране на скрит капацитет

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Увеличаване на печалбата и паричния поток

Глобалната цел на всяка компания е да печели все повече пари. Когато този стремеж спре, то компанията започва все повече да оцелява.

Нашият подход е насочен директно към подобряването на паричния поток и печалбата.

Ние смятаме, че компаниите са създадени, за да печелят пари, а не да ги спестяват. На практика се оказва, че след като приложите принципите на IES (Improvinn Efficiency System) разходите за единица произведена готова продукция намаляват. Това налага контрол на разходите и правилно управление на ресурсите.

Как най-бързo да увеличите контрола

Бързи резултати

Добри резултати може да очаквате още след първия месец. Повечето проекти показват силата си между третия и шестия месец. Внедряването на добрите практики от IES се виждат веднага, но за да се стабилизират новите процеси е необходимо време.

Фокус

Ние вярваме, че компанията трябва да прави това, в което е най-добра. Много често динамиката на пазара ни води към разработване на нови и иновативни продукти, които са доста рискови. Ние насърчаваме компаниите да продължават да произвеждат това, в което са най-добри и постоянно да подобряват начина, по който го правят.

Фокус върху повишаване на качеството.

Фокус върху доброто обслужване на клиентите.

Фокус върху спазването и намаляването на сроковете за изпълнение на поръчките.

Фокус върху правилното използване на ресурсите.

Фокус върху създаването на постоянно подобряваща се компания.

Практически обучения

Ние не отделяме месеци за диагностика и писане на скучни доклади.

Ние адаптираме обученията спрямо нуждите на производството, продуктите които се произвеждат и начина, по който работи компанията.

След обученията се изготвя списък с конкретни задачи, които трябва да бъдат изпълнени в даден срок.

Одити и чести срещи

Поставените задачи трябва да бъдат одитирани. Всяка задача има отговорник и срок за изпълнение.

Честите консултанстки срещи са необходими за правилното реализиране на подобренията.

Препоръчително е срещите да са поне веднъж седмично.

Обученията са разделени на две части - теория (2 часа) и практика (4 часа).

Практическата част задължително се провежда в цеха.

Очаквани резултати

Всички поръчки се изпълняват навреме.

Намаляване на времето за изпълнението на поръчките.

Увеличаване на печалбата.

Увеличаване на качеството.

Произвеждате повече, но с по-малко хора.

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.

Какво мислят хората за Improvinn


Наши клиенти

Подобрете бизнеса си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com