Интернет на нещата


Подобряване на визуализацията и контрола в производството

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Гледайте всички процеси в завода на смартфона си в реално време

Ако искате да знаете за колко време се извършват процесите в цеха Ви, ние можем да Ви го покажем в реално време на Вашия смартфон, таблет или компютър.

Почти всички процеси в една фабрика могат да бъдат записвани, измервани и оптимизирани.

Improvinn IoT е платформа за повишаване на ефективността, подобряване на качеството и отдалечено наблюдение на операциите.

Improvinn IoT Platform Ви осигурява:

1. Устройства, които събират информация за процесите или събития.

2. Рутери, към които се свързват всички устройства.

3. Интернет платформа, чрез която на смартфон, таблет, компютър или телевизор в реално време наблюдавате какво се случва.

4. Готови шаблони за статистика и бързи справки.

5. Изпращане на имейли и кратки съобщения(sms) при определени събития, например много време престой на Машина 1.

6. Изпращане на отчет за процесните времена и изпълнение на нормите в края на деня.

Контрол на процесите

Контрол върху реалното време за извърване на процесите.

Контрол върху времето за изпълнение на поръчките.

Контрол върху спазването и намаляването на сроковете за изпълнение на поръчките.

Контрол върху правилното използване на ресурсите.

Повишена видимост директно на смартфона Ви

В реално време се вижда дали някоя поръчка ще закъснее и могат да се вземат мерки веднага.

Вижда се коя станция колко е изработила.

Реални данни за престоите на машините.

Измерване на ефективността в реално време

Данните могат да се визуализират на голям телевизор в цеха.

Възможно е връзка с ERP системи и синхронизация с Improvinn IoT Platform.

Отчитане на събития

Събирайки информация от различни датчици, Вие получавате съобщение за дадено събитие веднага щом то настъпи:

- Повишена температура

- Прекалено голямо налягане

- Висока влажност

- Влизане в забранена зона

- Бавно темпо на работа

- Риск от забавяне на пръчка и много други.

Засичането на тези събития навреме ще Ви спестят много пари и време.

Всички данни се събират в Improvinn IoT Platform и могат да бъдат лесно анализирани с цел подобряване на ефективността.

Очаквани резултати

Всички поръчки се изпълняват навреме.

Намаляване на времето за изпълнението на поръчките.

Увеличаване на печалбата.

Увеличаване на качеството.

Произвеждате повече, но с по-малко хора.

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.

Какво мислят хората за Improvinn


Наши клиенти

Подобрете бизнеса си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com