Lean обучения


Фирмени обучения и отворени семинари

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Обучения по Lean

1. Как възниква Lean. Намаляването на времето за производство като основна цел. Основни инструменти - 5S, Канбан, Poka-Yoke, Kaizen, Jidoka, Heijunka, JIT и др. (1 ден)

2. Дифиниции за стойност. Кое носи стойност на нас и кое на клиента? Как да намалим ненужните процеси. Как да увеличим стойността за клиента? Основни видове загуби. Как се търсят загуби в производството? План за премахване на загубите. (1 ден)

3. 5S - практическо упражнение за прилагане на най-популярния инструмент на Lean. Разглеждане в детайли 5-те стъпки и как практически се изпълняват. Защо много компании не могат да реализират успешни 5S проекти. (1 ден)

4. Идеята за едноелементния поток. Push или Pull. Как се реализира подобен вид производство или извършване на услуги. Дали едноелементния начин на работа е най-ефективен. Каква е разликата между едноелементен начин на работа и работа с партида от 1 брой. Какво е Канбан. Видове буфери. Как се използват буферите и защо са ни необходими. (1 ден)

5. Подобряване на оперативната работа. Създаване на ефективен визуален мениджмънт. Каква информация се слага на таблата с измерители. Как се правят кратки и ефективни оперативки. (1 ден)

6. Методи за анализ. Ишикава. 5-те Защо. Парето. Други методи. Събиране на симптоми и търсене на основния проблем. Как по време на работа да правим бързи и ефективни анализи. (1 ден)

7. Как се създават вътрешни обучители. Лидери или мениджъри. Как да обучавате служителите си. Как се правят мини проекти за постоянни подобрения. Какво е Kaizen и как да го прилагате. (1 ден)

8. Създаване на проект за прилагане на Lean. Избиране на екип. Поставяне на задачите. Етапи от проекта, срокове и отговорници. (1 ден)

9. Проследяване на проекта - отчитане на резултатите и корекции при срещане на затруднения. (4 дни, разпределени в 1 месец)

10. Представяне на проекта - резултати, проблеми, визия за бъдещето. Какви ще са следващите проекти. (1 ден)

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.

Какво мислят хората за Improvinn


Наши клиенти

Подобрете производството си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com