Ние ще измерим ефективността на Вашата компания


Всяка компания трябва да знае с каква ефективност работи.

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Етап 1 - Събиране на данни

В началото трябва да съберем данни за това как работи компанията. Дефинираме целите, запознаваме се с работните процеси и измерваме основните показатели.

Този етап продължава различно време в зависимост от големината на компанията и каква част от бизнес процесите трябва да се изследват.

В повечето случаи отнема между три и пет дни.

Етап 2 - Системен анализ

Теория на ограниченията ни предоставя няколко инструмента, с които можем да правим системен анализ на работата на всяка една компания. Този анализ ще покаже къде е ограниченито на компанията, което ѝ пречи да прави повече пари.

Етап 3 - Измерване на ефективността

Нанасяне на данните в софтуерната система IES и визуализиране на резутатите.

Тъй като всяка компания е различна, ние използваме различен подход към всяка една и настройваме системата ни за измерване спрямо вида на бизнеса и начина, по който са построени работните процеси.

Етап 4 - Финален доклад

Комбинирането на данните от системния анализ и измерването на ефективността оформят финалните изводи за това как може компанията да печели повече пари. Включва се също така и препоръки как може с наличните ресурси да се увеличи капацитета.

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.

Какво мислят хората за Improvinn


Наши клиенти

Измерете ефективността си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com