Практически обучения


Използвайки компютърни симулатори

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Практическо обучение с компютърен симулатор на фабрика

Обучението е подходящо както за серийно производство, така и за производство по поръчка.

 Често ли срещате следните проблеми?

1. Клиентите си променят мнението.

2. Доставчиците не винаги се справят добре.

3. Голям микс от продукти и тясното място се променя постоянно.

4. Работниците не винаги имат правилните умения и липсва дисциплина.

5. Процесите не са много стабилни.

6. Машини и инструменти дефектират.

7. Качеството не е високо.

8. Комуникацията между отделите е на ниско ниво.

Колко време и колко пари ще Ви струва, за да се справите с всичките тези проблеми?

Освен, че Ви струва много пари, ще Ви отнеме много време, за да реализирате дори и един проект.

Ние няма да Ви решим тези проблеми! Това, което можем да направим е да Ви научим как да планирате така, че всичките Ви ресурси да са синхронизирани. Внедряването на Синхронното Планиране отнема между 1-3 месеца, а резултатите идват веднага.

Резултатите от използването на Синхронното Планиране са:

- изпълняване на поръчките навреме

- намаляване срока за производство между 20-50%

- увеличаване на производствения капацитет (със същите хора и машини) - над 20%

- увеличаване на производителността - над 20%

- увеличаване на качеството

- намаляване на разходите за производство

Ще се научите на практика:

- Как да адаптирате принципите на Синхронното Планиране, спрямо Вашето производство?

- Какво е вашето уникално решение?

- Как можете да увеличите капацитета на производството си със сегашните ресурси?

- Как да приложите наученото още на следващия ден?

Симулацията е подходяща за производства, които използват едни и същи ресурси (хора или машини) за производството на различни продукти.

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.

Какво мислят хората за Improvinn


Наши клиенти

Подобрете производството си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com