Обучения по Синхронно Производство


Фирмени обучения и отворени семинари

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Обучения по Синхронно Производство

1. Какво наричаме Синхронно Производство. Запознаване с основните мениджърски философии TQM, TPS, TOC. Световни добри практики и постижения. Приложимо ли е Синхронното Производство в България. Как да го приложим успешно. (1 ден)

2. Как се прави реинженеринг на производствени системи. Какво наричаме реинженеринг. Алгоритъм за реинженеринг. Реални примери за успешни и неуспешни реинженеринг проекти. (1 ден)

3. Анализиране на сегашната ни производствена система. В търсене на основния ни проблем, който ни пречи да правим повече пари. План за елиминирането на основния проблем. Как се елиминират конфликти? (1 ден)

4. Данни, информация и процес за вземане на решения. Каква е целта на всяка компания. Създаване на измерители на успех. Разлика между разходно и управленско счетоводство. Демонстриране на пример за силата на управленското счетоводство. (1 ден)

5. Видове производства. Как се управляват различните видове производствени системи. Видове буфери. За какво ни служат буферите. Как се управляват различните видове буфери. Как да се справим с Мърфи. Локални и глобални оптимизации. Как защитаваме системите си от несигурност. (1 ден)

6. Планиране на производство в динамична среда. Ускоряване на процесите. Кои са критериите за добре направено планиране. Намиране на първото ограничение. Как да работим с грешни данни. Какво е Барабан-Буфер-Въже. Динамични буфери и защитен капацитет. (1 ден)

7. Работа със симулатор на производство. Упражняване на методите за планиране през тясното място, намиране на скрития капацитет и увеличаване на производството с наличния ресурс. (2 дни)

8. Работа по реален проект за прилагане на Синхронно Производство (1 месец)

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.


Наши клиенти

Какво мислят хората за Improvinn

Подобрете производството си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com