Обучения и семинари


Фирмени обучения, отворени семинари и специализирани курсове

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Обучения по Lean

Производствената Система на Тойота (TPS), повече известна като Lean (има се предвид стегнато производство) е най-разпространената мениджърска система.

Създателят ѝ, Д-р Таийчи Оно е бил изправен пред голямо предизвикателство - да произвежда различни модели автомобили с възможно най-малко капитал.

Тогава му идва идеята за премахване на всички излишни процеси и съкращаване на времето от получаването на поръчката, производството и вземането на парите.

Повече за обученията по Lean

Обучения по Синхронно Производство

Синхронното Производство е комбинация от трите най-добри мениджърски философии - Производствената Система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално Управление на Качеството (TQM).

Целта на прилагането му е да се синхронизират всички процеси в едно производствено предприятие, за да може всички процеси да върват гладко.

Повече за обученията по Синхронно Производство

Обучение по планиране и организация на производството с компютърен симулатор

Провеждаме практически обучения по планиране и организация на производството, при които използваме компютърна симулация на завод.

Всеки участник работи на отделен компютър с инсталиран симулатор, за да може да разиграва различни ситуации и да ги свързва с реалността.

Повече информация за симулатора

Измерване на ефективността

За да подобрим нещо, ние първо трябва да го измерим.

След като реализираме подобренията трябва отново да направим измерване на ефективността, за да отчетем с колко сме подобрили ефективността.

Как може да измерите ефективността?

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.

Какво мислят хората за IES


Наши клиенти

Подобрете производството си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com