Анализ на бизнес и производствени процеси

Всяка компания може да печели много повече пари, отколкото печели е момента.

Въпросът не е какво трябва да добави, за да започне да печели повече или с колко да намали цените, въпросът е "Какво пречи на компанията да печели повече?". Ние вярваме, че Вие можете повече. Този анализ ще Ви покаже кои са тесните Ви места, които блокират развитието Ви.

Физически Ограничения

Когато търсим физическо ограничение е по-лесно. Някоя машина, която не може да произвежда достатъчно бързо; склад за материали, който не може да побере много суовини; цеха не е достатъчно голям и не може да събере повече машини. Тук нещата са ясни и няма нужда от голяма аналитична мисъл, за да се разбере къде се крие ограничението.

Политически ограничения

Политическите ограничения са много по-трудни за работа. Това са ограничения, които са свързани със създаването на определени вътрешни правила. Тези правила могат да обхващат всички отдели на компанията и да създават огромни проблеми в цялата работа на фирмата. Създадена политика в отдел Финанси може да причинява големи проблеми всеки ден в цех Заготовки. Защо е толкова трудно да се открият и премахнат тези ограничения? Три са причините:

 1. Липсва методика за идентифицирането и намирането на конкретната политика или правило, което е в основата на системното ограничение.

 2. Много пъти политическото ограничение е извън контрола на мениджърите. В тази ситуация се работи трудно, защото никой мениджър не иска да си признае, че някоя политика не е под негово влияние.

 3. Нормалната човешка съпротива към промени. За да накараш някой да направи голяма промяна е необходимо да му докажеш, че промяната със сигурност ще доведе до много по-добри резултати, отколкото има в момента.

Целта на анализа е да отговори на три важни въпроса:

 1. Какво е състоянието в момента на процесите във фирмата? Наричаме го снимка на процесите.

 2. Кой процес може да се промени най-бързо и лесно, за да получим веднага добър резултат? Всички знаем, че когато купим нова машина за 500 000 лв. и наемем още 100 души ще получим по-добър резултат. Може би! Ние търсим как с минимална инвестиция да подобрим представянето на компанията. Има случаи, при които без инвестиция сме постигали увеличаване на капацитета с 20%.

 3. Изготвяне на план с конкретни стъпки, за да се реализира голямо подобрение на процесите.

Синхронизация на процесите

Без значение дали произвеждате мебели или продавате застраховки, всички Ваши процеси трябва да са добре синхронизирани. Това най-често се обяснява със създаването на добра организация. По време на анализа ще проследим до какво ниво е Вашата синхронизация и колко още може да се подобрява. Дефинирането на Целта на компанията и описването на всички необходими условия, за да може тази цел да бъде постигната, води до определяне нивото на синхронизация. Една такава цел би била, компанията да печели повече пари сега и в бъдеще.


Анализ и предложения за подобрения

Описването на текущото състояние на компанията Ви не Ви носи голяма стойност. Затова ние ще включим предложения за подобрения, които ще Ви помогнат да оптимизирате процесите си. В тези предложения ние описваме посоките, към които трябва да се фокусирате, за да можете в кратки срокове да реализирате добри резултати - по-малки разходи, повече продукция със същите ресурси, по-голяма печалба, по-кратки срокове за производство, по-високо качество и др. Липсата на фокус ще Ви доведе до ситуация, при която искате да подобрите всичко, а накрая не можете да подобрите нищо. В една система много малко са критичните точки, по които трябва да работите, за да имате истинско подобрение - увеличение на печалбата. Много е важно да се отбележи, че след всеки анализ се изготвя списък с необходимите условия и критичните фактори за успех, които за всяка компания са уникални.

Загуби в процесите

В анализа включваме и отчитане на различни загуби в процесите. Може да са загуби в чакане, може да са загуби в незавършено производство и др. Загубите в незавършено производство ги има не само в цеховете, те съществуват и при предлагането на услуги. Това са камарите с фактури, които чакат да бъдат обработени. Предлагането на услуги е много близко по разсъждения с всяка една фабрика и оптимизациите се правят по същите алгоритми.


Всяка компания е уникална

За всяка една фирма се описват следните компоненти:


 1. Дефиниране на компанията.

 2. Определяне целта на компанията.

 3. Определяне на критичните фактори за успех.

 4. Определяне на задължителните необходими условия.

 5. Логическо свързване на всички компоненти.

 6. Създаване на оперативен план за постигане на целта.