Loadinn Ai е изкуствен интелект за планиране на веригата за доставки

Често срещани стратегически проблеми:

 • Конкуренцията става все по-голяма

 • Печалбите намаляват

 • Трудно се намира квалифициран персонал

Често срещани оперативни проблеми:

 • Свършват най-продаваните стоки и пропускате продажби

 • Има прекалено големи наличности от продукти, които не се търсят

 • Много блокирани пари в стока, която не се знае кога ще се продаде

 • Служителите все по-трудно планират доставките, защото разнообразието е прекалено голямо

Как ще Ви помогне Loadinn Ai

 • Изкуственият Интелект следи динамиката на пазара и се настройва спрямо него

 • Може да замести цял екип за планиране на доставки

 • Винаги ще поддържа в наличност стоки, които са най-продавани

 • Няма да се презапасява с продукти, които не са търсени

 • При сезонни стоки, ще намалява и ще увеличава количествата автоматично спрямо сезона и стоките

Очаквани резултати при използване на Loadinn Ai

 • Увеличаване на продажбите: около 20 %

 • Намаляване на стоките в обекта: около 30 %

 • Винаги ще имате в наличност топ продуктите

 • Няма да пропускате продажби

 • Няма да се презареждане със стоки, които не може да продадете