Обучение "Шефове Гадняри"

Как да се справяме с токсични хора


Историята за създаването на това обучение е много интересна. През 2017 работех с една голяма производствена компания. Правехме оптимизация на бизнес процесите им, внедрявахме Lean, увеличавахме производителността, но резултатите не бяха толкова добри колкото очаквахме. Проблемът беше, че собственикът не се отнасяше добре с производствения си мениджър и той нямаше мотивация за работа. Тогава разбрах, че колкото и добри процеси да направиш, ако хората не са с теб, никога няма да имаш добри резултати. Проектът беше в задънена улица и трябваше много бързо да намеря решение.


По него време вече четях за Поток и имах няколко ученика, които успешно влизаха в Поток, когато проектираха. Но тук ситуацията беше друга. Имах производствен мениджър, който не стоеше на бюро, нямаше как да се изолира (това е едно от условията за влизане в Поток) и отделно от това шефът му постоянно го дразнеше. По цели дни четях за Поток, за да намеря решение.


Една нощ прочетох, че вътрешните стимулатори са много по-силни от външните (контролираните) и могат да намалят негативния ефект от тях. Еврика!!! Това означаваше, че ако производственият мениджър успява да запалва вътрешните си мотиватор, той ще се чувства добре, ще отделя добри нива на допамин и това, че шефът му се отнася зле с него няма да го притеснява толкова!


Най-добрият вътрешен мотиватор е Автономността. Срещнах се с мениджъра и му предложих да работим в посока намаляване на лошото усещане от срещите му със собственика. Обясних му, че нямам опит точно с такова обучение и това ще ми е за пръв път. Той прие, защото вече беше загубил съня си и вкъщи се беше скарал с жена си и децата си. След три месеца съвмества работа ситуацията беше коренно променена. След като започна да прави упражненията си, които бяха в посока развиване на нови интереси, той стана по-самоуверен и можеше да откаже неправилно подадена задача от шефа му, можеше да му се опълчи и да промени задача както на него му се струва, че ще е по-добре. Това преди беше немислимо.


Основната идея на това обучение е да покаже на участниците, че е възможно да приемат негативните ситуации в работата без да се натоварват. Всички знаем, че е невъзможно да променим нито шефа си, нито колегите си. Но можем да променим начина, по който интерпретираме ситуациите. Всеки трябва да може да живее в хармония със себе си, да учи нови неща, да постига по-добри резултати, да живее по-щастлив живот.


  • Искаме да ходим на работа с усмивка и да се радваме на постиженията си, дори да не получаваме добра оценка

  • Ако не сме взели бонусът този месец, това не трябва да ни притеснява

Обучението съдържа описание на практически упражнения, които участниците трябва да правят, за да постигнат добро ниво на Дзен Бизнес. Това означава създаване на нов начи на възприемане на ежедневните ситуации, при който без значение от работната среда, без значение как се отнасят с Вас, Вие се чувствате добре и не се натоварвате психически.


Какво се случва след като започнете да правите упражненията?


1. Постоянно сте в добра кондиция.


2. Нивото Ви на лично щастие се увеличава.


3. Ще имате по-добър сън.


4. Няма да пренасяте негативни емоции от работа вкъщи.


5. По-често ще сте усмихнати :)


6. Ще имате по-голямо самочувствие !