Онлайн курс по Синхронно Планиране

Как се провежда курса

 • Курсът е вътрешно-фирмен и се провежда само по заявка.

 • Брой онлайн срещи: 8

 • Продължителност на всяка среща: 2 часа.

 • Дните и часовете на провеждане се определят допълнително.

 • Препоръчителен график: 2 срещи на седмица.

 • Участникът ще работи на компютърен симулатор на фабрика GSIM (Goldratt Simulator).

 • Максимален брой участници: 8

 • Цена: 2400 лв. без ДДС.

 • Допълнителна опция: Посещение при Вас преди започване на курса с цел адаптация на обучението към начина на производство на компанията: Цена 1500 лв. без ДДС.

Какво ще научат участниците


 • Как да изчисляват производствен капацитет.

 • Как да намират къде е тясното място в отделен цех и в целия завод.

 • Как да планират производствени процеси през тясното място.

 • Защо Синхронното Планиране е най-добрата система за планиране.

 • Как да правят Производствен График.

 • Как да реагират при възникване на неочакван проблем.

 • Как винаги да се спазват сроковете за производство и да няма закъснели поръчки.

 • Как да прилагат на практика Синхронното Планиране.

Какво представлява компютърният симулатор на фабрика Goldratt Simulator (GSIM)

В симулатора са представени всички основни процеси и данни за работата на една фабрика:

 • Различни машини, с които ще работите.

 • Време за настройка за всяка машина.

 • Време за обработка на материала за всяка машина по маршрута.

 • Отделни маршрути за всеки готов продукт.

 • Зададени са количествата, които клиентите са поръчали.

 • Зададени са цени на материалите и на готовите продукти.

 • Има стойности за оперативните разходи, които трябва да платите и с колко пари разполагате в началото на периода.

Задачата е да се произведат всички продукти, за които има поръчки и да се реализира възможно най-голяма печалба. Ще бъдат изучавани пет различни видове фабрики.Увеличаване на сложността

Сложността на планирането се увеличава постепенно. След петата среща са добавени още три вида фабрики. Има две основни затруднения при всеки вид планиране. Едното е сложността във фирмата при синхронизация на различни ресурси и процеси. Другото е как да се справим с несигурността. Тук проблемът е, че решенията в планирането се вземат предварително и голяма част от тях се преобразуват в конкретни действия. Тази разлика във времето между планирането и изпълнението позволява на Мърфи събитията да объркат нещата до такава степен, че да не може вече планът да се изпълни такъв какъвто е. Ситуации, при които фазата на изпълнение не може да следва плана, не само причинява проблеми при постигането на целите на компанията, но и създава голямо напрежение между Планиране и Производство. За да планирате ефективно е важно да се научите да адаптирате различни методи, а не да ги копирате едно към едно. За целта ще разгледаме всички видове производства - V, A, T и I.


Участниците ще се научат:


 • Как да разпознават различните видове производства.

 • Как да буферират и къде да разполагат буферите при различните производства.

 • Как на практика да прилагат наученото.

 • В обучението са включени две сцени.